رزین بیندر چاپ پارچه

 

مشخصات ساختاری: کوپلیمر امولسیونی خود شبکه ای شونده بر پایه وینیل استات اکریلات

کاربرد:

  • صنایع چاپ و تکمیل پارچه

 

مشاهده و دانلود داده برگ فنی سوبراتکس 100