رزین اکریلیک ترمو پلاست

رزین اکریلیک ترموپلاست حلالی

موارد کاربرد :

این رزین با قابلیت ترکنندگی بسیار خوب رنگدانه ها، حفظ میزان براقیت رنگ، مقاومت در برابر شرایط جوی، رطوبت زیاد و سایش بالا دارا می باشد.

  • ساخت رنگ های استخری
  • رنگ نمای بیرون ساختمان
  • رنگهای ترافیکی سرد

مشاهده و دانلود برگ فنی سوبران 920

رزین اکریلیک دوجزئی و سه جزئی

موارد کاربرد :

  • ساخت رنگ های علائم ترافیکی
  • رنگ عابر پیاده
  • رنگهای ترافیکی سرد

مشاهده و دانلود برگ فنی سوبران 1000