رزین کوپلیمر اکریلیک استایرن نرم

 کوپلیمر امولسیونی استایرن اکریلات

کاربرد:

  • صنایع رنگهای آب پایه
  • عایق های رطوبتی
  • رنگ داخل ساختمان
  • رنگ خارج ساختمان
  • پوشش های انعطاف پذیر و آب بند
  • پوشش های ضد ترک
  • چسب کاشی
  • رنگ های سیلیکونی و سیلیکاتی
  • ملاتهای ساختمانی
  • پوشش های بافتاری

مشاهده و دانلود داده برگ فنی سوبراتکس 316