رزین کوپلیمر اکریلیک استایرن

 رزین کوپلیمر اکریلیک استایرن سخت (سوبراتکس 305، سوبراتکس 350)

کاربرد:

  • صنایع رنگهای آب پایه
  • عایق های رطوبتی
  • رنگ داخل ساختمان
  • رنگ خارج ساختمان
  • پوشش های انعطاف پذیر و آب بند
  • پوشش های ضد ترک
  • چسب کاشی
  • رنگ های سیلیکونی و سیلیکاتی
  • ملاتهای ساختمانی
  • پوشش های بافتاری

مشاهده و دانلود داده برگ فنی سوبراتکس 300

مشاهده و دانلود داده برگ فنی سوبراتکس 303

مشاهده و دانلود داده برگ فنی سوبراتکس 350

رزین کوپلیمر اکریلیک خالص(سوبراتکس 370، سوبراتکس 376)