رزین همو پلیمر وینیل استات

مشخصات ساختاری:

هموپلیمر امولسیونی وینیل استات، فاقد نرم کن

کاربرد:

  • صنایع چسب کاغذ
  • آهار فرش ماشینی
  • صنایع چسب چوب
  • آهار تکمیل موکت
  • منسوجات بی بافت

مشاهده و دانلود داده برگ فنی سوبراتکس 500

مشاهده و دانلود داده برگ فنی سوبراتکس 545

مشاهده و دانلود داده برگ فنی سوبراتکس 550