رزین پلی استر غیراشباع

کاربرد:

  • سنگ مصنوعی
  • پانل های ساختمان
  • صفحات صاف و مواج
  • قایق سازی
  • صنایع بهداشتی(وان، پانلهای حمام)
  • قطعات الکتریکی
  • بدنه خودرو
  • مخازن
  • ماستیک

مشاهده و دانلود داده برگ فنی سوبراتکس 650

مشاهده و دانلود داده برگ فنی سوبراتکس 750

مشاهده و دانلود داده برگ فنی سوبراتکس 850